IDC – Üretim, Perakende, eTicaret Konferansı

Labris Networks’ün sponsor olarak katılacağı Üretim, Perakende, eTicaret Konferansı 19 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Wyndham Grand Oteli’nde gerçekleşecektir.

“IDC Türkiye Perakende, Üretim & E-Ticaret Konferansı” nda aşağıda belirtilen başlıca sektörel konulara değinilecektir:

  • Perakende sektöründe BT ve iş stratejileri uygulanırken karşılaşılan zorlukları aşmak için uygulanan en başarılı uygulamalar nelerdir?
  • Organizasyonlar için hem BT hem süreçler tarafında alınacak hangi strateji ve taktikler ile uzun vadeli başarı elde edilebilinir?
  • Uzun vadede organizasyonları diğerlerinden ayırmak ve farklı olmak adına uygulanabilecek başlıca dönüşüm ve inovasyon programları nelerdir?
  • Müşteri-odaklı stratejilerle ilgili hangi BT kararları yatırımın geri dönüşü tarafında daha iyi sonuçlar verir?
  • Çoklu-kanal stratejisini desteklemek adına, bulut teknolojileri iş yetenekleriyle daha iyi uyum sağlayabilme noktasında nasıl kullanılabilinir?
  • Perakende şirketleri stok yönetimini ve satış hızlarını nasıl optimize edebilir?
  • Perakende şirketleri teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak nasıl iyi strateji oluşturabilirler?
    Etkinlik ve programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.