Siber Güvenlik Eğitimi

AGÜ’de Siber Güvenlik Eğitimi:

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde 14-15 Mayıs tarihlerinde siber güvenlik eğitimi verilecektir. Bu eğitimi ODTÜ Teknokent’ de yaklaşık 15 senedir ağ ve bilgi güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve siber güvenlik alanında ulusal ve uluslararası ödülleri olan Labris Networks firması ile beraber AGÜ Bilgisayar Müh. öğretim üyeleri düzenlemektedir. Eğitimde başarılı olan öğrencilere Labris Networks’ de uzun dönem staj imkanı sunulması planlanıyor.

Temel düzeyde bilişim bilgisine sahip kendisini siber güvenlik tehditleri, uygulamaları ve çözümleri konularında geliştirmeyi ve yetiştirmeyi hedefleyen tüm kişileri bu eğitime katılabilir. Günümüzde, siber tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada önem kazanmıştır. Siber güvenlik konusunda uzmanların ve kurumların siber saldırıları önleme kapasitelerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik siber güvenlik eğitimleri kritik bir öneme sahiptir. AGÜ’de verilecek bu eğitimin temel amacı siber saldırılara ulusal düzeyde hazırlıklı olunmasını sağlamak ve katılımcıların siber saldırıları önleme farkındalıklarını ve yeteneklerini geliştirmektir.

Bu eğitim kapsamında verilecek eğitimin içeriği aşağıda özetlenmiştir:

  • TCP/IP Temelleri ve Ağ Teknolojileri
  • Siver Güvenlik ve Ağ Güvenliği Tehditleri
  • Ağ Güvenliği Cihazları ve Çözümleri
  • Güvenlik Duvarı Yapılandırmaları
  • Uygulama Seviyesinde Güvenlik Yapılandırmaları
  • VPN, IDS/IPS, DDOS Cihazları
  • Komut Satırı Araçları ve Loglama
  • Ağ Güvenliği Senaryoları
  • Laboratuvar Ortamında Cihaz Üzerinde Uygulamalar

Siber Güvenlik Eğitimine kayıt olmak için:

Email: [email protected] ve [email protected]

Tel: 0 (352) 224 88 00 / 7242