Sağlık Sektöründe DDoS Saldırılarının Kritik Riski: Harpp DDoS Mitigator ile Önleyici Tedbirler

Özet


Bu makale, sağlık sektöründe giderek artan Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları tehdidini ele alıyor ve sağlam siber güvenlik savunmalarının uygulanmasının öneminin altını çiziyor. Sağlık sektörünün giderek dijital teknolojilere bağımlı hale gelmesiyle birlikte siber saldırıların potansiyel etkisi, mahremiyet açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Harpp DDoS Mitigator, gelişmiş koruma sunan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz kalmasını ve hem DDoS saldırılarına hem de ikincil siber tehditlere karşı güvenli kalmasını sağlayan temel bir şirket içi çözüm olarak sunuluyor. 

Giriş

Sağlık sektörü, elektronik hasta kayıtlarından teletıptan veriye dayalı teşhis ve tedavi planlarına kadar dijital teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Bu gelişmeler benzeri görülmemiş düzeyde verimlilik ve hasta bakımı sağlarken, aynı zamanda sağlık hizmeti sağlayıcılarını da bir dizi siber güvenlik tehdidine maruz bıraktı. Bunlar arasında Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları önemli ve büyüyen bir tehlikeyi temsil ediyor.
DDoS saldırıları, ağa bağlı sistemleri aşırı miktarda trafikle doldurarak ve hizmetleri meşru kullanıcılar için erişilemez hale getirerek felce uğratmayı amaçlamaktadır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları için bu tür saldırıların sonuçları ciddi olabilir; kritik bakım hizmetlerinin kesintiye uğraması, hasta verilerinin tehlikeye atılması ve halkın sağlık sistemlerine olan güveninin sarsılması.
Siber tehditlerin sürekli olarak geliştiği ve DDoS saldırılarının karmaşıklığının arttığı bir ortamda, sağlık kurumlarının savunmalarını güçlendirmeleri zorunludur. Harpp DDoS Mitigator bu savunma stratejisinin ön saflarında yer alıyor. Şirket içi bir çözüm olarak sağlık sektörünün benzersiz taleplerine uygun, sağlam bir koruma sunar.

Sağlık Hizmetlerinde Siber Tehdit Ortamı

Sağlık sektörünün dijital altyapısı, modern tıbbi hizmetlerin sunulması açısından hayati önem taşıyan karmaşık ve hassas bir ekosistemdir. Ancak bu dijital bağımlılık aynı zamanda potansiyel siber tehditler için birden fazla vektörün de önünü açıyor. Durum, çeşitli faktörlerden dolayı özellikle zorludur:
• Hassas Veriler: Sağlık kuruluşları, karaborsada oldukça değerli olan kişisel sağlık bilgileri de dahil olmak üzere çok büyük miktarda hassas veriyi işler. Bu verilerin saklanması ve iletilmesi yetkisiz erişime veya hırsızlığa karşı korunmalıdır.
• Eski Sistemler: Pek çok sağlık kurumu hâlâ eski güvenlik önlemlerine sahip eski sistemlere güveniyor ve bu da onları siber tehditlere karşı özellikle savunmasız hale getiriyor. Bu sistemlerin yükseltilmesi genellikle finansal ve lojistik bir zorluktur.
• Ara bağlantı: Daha iyi hasta bakımı için cihaz ve sistemlerin birbirine bağlanması (elektronik sağlık kayıtları ve teletıp gibi) siber saldırı riskini de artırır. Sistemin bir kısmındaki bir ihlal hızla diğerlerine yayılabilir.
• Mevzuata Uygunluk: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki HIPAA gibi sağlık bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini düzenleyen katı düzenlemelere uymak zorundadır. Uyumsuzluk önemli para cezalarına ve yasal sorunlara yol açabilir.
• Fidye Yazılımı ve Kötü Amaçlı Yazılım: DDoS’un ötesinde, sağlık sistemleri, kritik veri ve sistemlere erişimi kilitleyebilen ve bunların serbest bırakılması için ödeme talep edebilen fidye yazılımları ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan tehditlerle karşı karşıyadır.
• İçeriden Gelen Tehditler: Tüm tehditler dışarıdan değildir. Sağlık sistemlerine erişimi olan çalışanlar veya yükleniciler, yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ağı siber tehditlere maruz bırakabilir.
• Kimlik Avı Saldırıları: Sağlık çalışanları genellikle güvenli sistemlere erişim sağlamak için kimlik bilgilerini çalmayı amaçlayan kimlik avı saldırılarının hedefi olur.
• Kaynak Kısıtlamaları: Siber güvenlik, teknolojiye ve eğitime yatırım yapılmasını gerektirir. Sağlık kurumları, özellikle de küçük olanlar, sağlam bir siber güvenlik duruşunu sürdürecek kaynaklara sahip olmayabilir.
Bu çok yönlü tehdit ortamı göz önüne alındığında, kapsamlı ve gelişmiş siber güvenlik önlemlerine duyulan ihtiyaç açıktır.


DDoS Görünümü


Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının son üç yıldaki eğilimi, sıklıkta, karmaşıklıkta ve boyutta önemli bir artış gösterdi.
• Fidye DDoS saldırılarında önemli bir artış görüldü; yıllık bazda %67 ve çeyrek bazda %24 büyüme bildirildi. Uygulama katmanı DDoS saldırılarında önceki çeyreğe göre %131 ve yıllık %300 gibi şaşırtıcı bir artışla karşılaşan çevrimiçi endüstriler özellikle hedef alındı​​.[1]
• Cisco, Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının sayısında önemli bir artış öngörmüştü ve bunların 2018’de 7.9 milyondan 2023’e kadar 15.4 milyona kadar iki katına çıkmasını bekliyordu. Bu tahmin, geçmiş verilere ve projeksiyonlu trendlere dayanıyordu ve 2022’ye kadar olan dokuz yılda DDoS saldırılarında kayda değer bir %807 artışı belirtiyordu.
• Kaspersky’ye göre, tek bir çeyrekte neredeyse 57.116 DDoS saldırısı rapor edildi ve Cloudflare, sadece 2022’de fidye DDoS saldırılarında %67’lik bir artış gözlemledi. Cuma günleri, bu tür saldırılar için en yoğun günler olmuştur​​.[2]
• Ortalama bir DDoS saldırısı, 5.17 Gbps veri kullanmaktaydı ve Zayo Group’a göre, tüm endüstrilerdeki ortalama saldırı boyutu 2023’ün ilk yarısında 3 Gbps idi, bu da 2022’ye göre %200 artışı temsil ediyor​​.[3]
• 2022’de DDoS saldırılarının sayısında yıllık %74’lük bir artış yaşandı, ancak büyüme oranı dördüncü çeyrekte yavaşlamaya başladı ve saldırılar Aralık ayında %53 azaldı. Buna rağmen, botnetlerin gücü arttı ve üç gün boyunca süren 2 Tbit/s’lik saldırılar başlatabildi​​.[4]
• 2020 yılında, 14 farklı vektörü kullanan sofistike bir DDoS saldırısı keşfedildi. Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) saldırıları bu saldırıların %62’sinden fazlasını oluştururken, Ağ Aktarım Kontrol Protokolü (TCP) saldırıları da %11.4’lük bir oranla dikkat çekti. Dahası, 2023 yılında FBI, 13 DDoS kiralama pazar yerini kapattı​​.5
• 2022 yılında, Microsoft’un siber savunma operasyonları, günlük ortalama 1,435 DDoS saldırısını hafifletti. Bir gün içindeki maksimum saldırı sayısı 2,215 iken, minimum ise 680 idi. Yıl boyunca, küresel altyapılarına karşı 520,000’den fazla benzersiz DDoS saldırısıyla uğraştılar.[6]
• Lumen Technologies tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022’nin dördüncü çeyreğindeki DDoS saldırılarının neredeyse %90’ı, kısa süreli keşif saldırıları olan ‘vur ve kaç’ tarzındaydı. Bu rapor ayrıca 2023 için tahminler sunmuş ve DDoS saldırılarının hafifletilmesine ilişkin maliyet ayrıntılarını ve verilerini de sağlamıştır.[7]
• Increditools’un raporuna göre, 2023 yılında DDoS saldırılarının ortalama boyutunun yaklaşık 100 Gbps olması bekleniyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, bir DDoS saldırısından sonra hizmetleri yeniden sağlamak için ortalama olarak 120.000 dolar harcayabilirler. 2023 yılında ortalama olarak günlük DDoS saldırı sayısı 29,3 olmuştur ve her saldırı şirkete saatte 20.000 ila 40.000 dolar arasında maliyet çıkarabilir​​.[8]
Bu istatistikler, küresel olarak DDoS saldırılarının ölçeğinde ve karmaşıklığında endişe verici bir yükseliş eğiliminin ve siber güvenlik önlemlerine sürekli dikkat ve yatırım yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

DDoS Saldırılarının Sağlık Hizmetlerine Etkileri


Sağlık sektöründe, DDoS saldırılarının sonuçları sadece basit bir rahatsızlığın ötesine geçmektedir. Acil servisler etkilenirse potansiyel olarak hayati tehlike oluşturabilir, hastane hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir ve ciddi finansal kayıplara yol açabilirler. Aşağıdaki etkiler genellikle gözlemlenir:
• Hizmet Kesintisi: DDoS saldırıları, çevrimiçi randevu sistemlerini kapatabilir, elektronik sağlık kayıtlarına erişimi geciktirebilir ve sağlık ağı içinde iletişim kanallarını keserek hem hastaları hem de sağlayıcıları etkileyebilir.
• Operasyonel Yük: Sağlık bilgi teknolojisi ekipleri, saldırı sırasında aşırı yük altında kalabilir, bu da dikkatlerini diğer kritik BT işlevlerinden ve bakımından uzaklaştırabilir.
• İtibar Kaybı: Sağlıkta güven çok önemlidir. Siber saldırılara maruz kalan bir kurum, hasta güvenini kaybedebilir ve bu güveni yeniden kazanmak zor olabilir.

Önemli Olaylara Bakış


Sağlık sektörünün birbirine bağlı dijital sistemlere bağımlılığı, onu siber saldırıların ana hedefi haline getiriyor. Aşağıdaki olaylar, DDoS saldırılarının ve diğer siber tehditlerin dünya genelindeki sağlık hizmetleri üzerindeki ciddiyetini ve etkisini göstermektedir:

Singapur Sağlık Sistemi Saldırısı, Kasım 2023 (Singapur):


• Kesinti Süresi: Hizmetler, yaklaşık saat 09:20’den itibaren yedi saat boyunca çevrimdışıydı.
• Saldırı Alt Türü: Bu, ağa yoğun trafikle baskın yapan bir hacimsel DDoS saldırısıydı.
• Saldırı Süresi: Yoğun trafik, saldırının başlangıç ​​aşamasında zirve yaparak birkaç saat boyunca devam etti.
• Saldırı Büyüklüğü: Trafik hacmi, ağın kapasitesinin önemli ölçüde ötesindeydi ve iyi koordine edilmiş birsaldırı çabası olduğunu gösteriyordu.


Hastane Fidye Yazılımı Saldırısı, Mart 2022 (Amerika Birleşik Devletleri):


Büyük bir hastane zincirine yönelik yaygın bir fidye yazılımı saldırısı, hasta kayıtlarını şifreledi ve temel operasyonel altyapıyı devre dışı bıraktı. Sonuçlar arasında şunlar yer aldı:
• Gecikmiş tıbbi prosedürler: Kritik cerrahi müdahaleler ertelendi.
• Yönlendirilmiş acil müdahale: Ambulanslar diğer hastanelere yönlendirildi ve acil tıbbi bakımı etkiledi.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Kimlik Avı Dolandırıcılığı, Temmuz 2022 (Kanada):


Kanadalı bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, proaktif güvenlik eğitimi ve önlemlerinin gerekliliğini vurgulayan, çalışanların kimlik bilgilerini ve hasta bilgilerini tehlikeye atan karmaşık bir kimlik avı saldırısının kurbanı oldu.

Tıbbi Cihaz Üreticisi Veri Sızıntısı, Ocak 2023 (Almanya):


Bir Alman tıbbi cihaz üreticisi, bulut hizmetleri sağlayıcısına yönelik hedefli bir saldırı yoluyla önemli bir veri ihlali yaşadı ve bunun sonucunda hassas hasta verileri açığa çıktı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Siber Olayı, Ekim 2023 (Birleşik Krallık):


Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), birden fazla tesisde sağlık bilgi teknolojisi sistemlerini etkileyen karmaşık bir siber saldırıya maruz kaldı. Olayın detayları şöyle:
• Hizmet Etkisi: Saldırı, randevu iptallerine ve hasta kayıtlarına erişim sorunlarına yol açtı.
• Saldırı Karmaşıklığı: Çok yönlü saldırı, DDoS’u diğer istismar teknikleriyle birleştirerek yanıt ve iyileştirme çabalarını karmaşıklaştırdı.
• Yanıt Süresi: Kurtarma operasyonları birkaç gün sürdü ve bu, saldırının NHS altyapısı içindeki yaygın etkisini yansıttı.
Kıtaları aşan bu olaylar, sağlık hizmetlerine yönelik küresel siber tehditlerin doğasını ve kapsamlı savunmaların gerekliliğini vurgulamaktadır. 

DDoS Saldırılarının Sis Perdesi Etkisi


DDoS saldırıları genellikle hizmetleri kesintiye uğratmayı amaçlasa da daha sinsi bir amaca da hizmet edebilir: daha şiddetli ve gizli siber tehditler için sis perdesi görevi görmek. Saldırganlar, DDoS’yi dikkat dağıtmak için kullanabilir, siber güvenlik ekibinin dikkatini ve kaynaklarını tüketirken aynı zamanda veri ihlali veya kötü amaçlı yazılım ekleme gibi daha incelikli ve önemli bir saldırı gerçekleştirebilir.
Bir DDoS saldırısı sırasında, güvenlik duvarları ve izinsiz giriş önleme sistemleri (IPS) gibi geleneksel ağ güvenliği ekipmanları, büyük miktardaki kötü amaçlı trafik nedeniyle bunalıma girebilir. Denetim yetenekleri sınıra kadar genişletilir ve bu da meşru ancak olağandışı ağ isteklerinin incelenmeden kalmasına neden olabilir. Saldırganlar, DDoS saldırısının kendisinden çok daha fazla zarar verebilecek ikincil saldırıları bu güvenlik açığı penceresinde başlatabilirler.
Harpp DDoS Mitigator, bir DDoS saldırısının bombardımanı altında bile savunma duruşunu koruyarak bu zorluğa karşı tasarlanmıştır. Diğer ağ güvenlik savunmalarının operasyonel ve uyanık kalmasını sağlayarak şu faydaları sunar:
Sürekli Performans: Ağır yük altında zorlanabilecek geleneksel güvenlik ekipmanlarının aksine, Harpp DDoS Mitigator, performansını veya diğer güvenlik katmanlarının performansını tehlikeye atmadan büyük ölçekli DDoS saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Akıllı Trafik Analizi: Harpp DDoS Mitigator, kötü niyetli ve meşru trafik arasındaki farkı belirlemek için gelişmiş trafik analizi kullanır. Bu, bir DDoS saldırısı sırasında bile sistemin diğer saldırı girişimleri türlerine karşı uyanık olmasını sağlar.
Sorunsuz Entegrasyon: Çözüm, mevcut güvenlik altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve performans darboğazları veya tek nokta arızaları oluşturmadan ağın genel dayanıklılığını güçlendirir.
Gerçek Zamanlı Yanıt: Gerçek zamanlı müdahale yetenekleriyle, Harpp DDoS Mitigator, DDoS saldırılarını hızlı bir şekilde nötralize ederek ikincil saldırıların gerçekleşme penceresini minimize eder.
DDoS önleme önlemlerinin uygulanmasıyla, sağlık kuruluşları, bir DDoS saldırısı ve ikincil siber tehditlerin çifte tehdidiyle karşılaştıklarında bile savunmalarının ayakta kalmasını sağlayabilirler. Bu kapsamlı koruma, sağlık hizmetlerinin bütünlüğünün ve hasta verilerinin gizliliğinin korunması açısından son derece önemlidir ve nihayetinde güvenli ve güvenilir bir sağlık ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Uygulama Katmanı (Katman 7) Odak:


Harpp DDoS Mitigator, genellikle hacimsel saldırılardan daha karmaşık ve gizli olan Katman 7 saldırılarına karşı koruma sağlamada uzmanlaşmıştır. Bunlar, yasal trafiği taklit eden ve trafiğin doğasını derinlemesine analiz edebilen özel şirket içi çözümler olmadan tespit edilmesi zor olabilen, mutlaka web değil, protokole özel saldırı saldırılarını içerebilir.
Derin DDoS Denetimi: Harpp DDoS Mitigator, web trafiğini uygulama katmanı saldırılarını gösteren kötü amaçlı modeller açısından incelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır ve tehditleri etkisiz hale getirirken yasal trafiğin engellenmemesini sağlar.
Gerçek Zamanlı Koruma: Şirket içi dağıtımıyla Harpp DDoS Mitigator, gerçek zamanlı yanıt yetenekleri sunarak, hizmet kullanılabilirliğini ve performansını korumak için çok önemli olan bir saldırıyı algılama ve azaltma süresini önemli ölçüde azaltır.

Sorunsuz Entegrasyon ve Kontrol:


Harpp DDoS Mitigator gibi şirket içi çözümler, sağlık kuruluşlarına siber güvenlik savunmaları üzerinde doğrudan kontrol sağlayarak, ağın ve uygulamaların özel ihtiyaçlarına göre anında ayarlamalara ve özelleştirilmiş korumaya olanak tanır.
Özelleştirilmiş Savunma Stratejileri: Harpp DDoS Mitigator, sağlık kuruluşunun özel güvenlik profiline göre uyarlanabilir ve bulut tabanlı çözümlerin sunamayacağı düzeyde bir kişiselleştirme sağlar.
Yerel Uyumluluk ve Veri Egemenliği: Şirket içi çözümler, tüm verilerin sağlık kuruluşunun kontrolünde kalmasını sağlar; bu, katı düzenleme ve uyumluluk gerekliliklerinin karşılanması açısından kritik öneme sahiptir. Bir diğer nokta ise Harpp’ın her türlü hukuki davada delil sağlayacağıdır.

Açığı Hibrit Çözümlerle Kapatmak:


Bulut tabanlı çözümler, büyük ölçekli hacimsel saldırıları absorbe etmede etkili olsa da, Katman 7 saldırılarının karmaşıklığıyla başa çıkmada üstün olan Harpp DDoS Mitigator gibi şirket içi çözümlerle tamamlanabilir. Hibrit bir yaklaşım, OSI modelinin tüm katmanlarında kapsamlı koruma sağlar.
Kazanan Çözüm – Katman 4 ve Katman 7 Sinerjisi: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bulut tabanlı ve şirket içi savunmaları birleştirerek, çok katmanlı bir savunma stratejisi sağlayan hem hacimsel hem de uygulama katmanı saldırılarına karşı güçlü korumadan yararlanabilir.
Gelişmiş Güvenlik Duruşu: Hibrit bir çözümün parçası olan Harpp DDoS Mitigator ile sağlık hizmeti sağlayıcıları, DDoS tehditlerinin tüm yelpazesini ele alacak donanıma sahip olur ve bu da gelişen siber tehditlere karşı dayanıklı, güçlendirilmiş bir güvenlik duruşu sağlar.
Harpp DDoS Mitigator’ın şirket içi dağıtımı, sağlık kurumlarına karmaşık ve sıklıkla gözden kaçan uygulama katmanı saldırılarına karşı uzmanlaşmış ve kapsamlı bir savunma mekanizması sunarak kritik sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.
Kalıcı Koruma: Bir DDoS saldırısının yarattığı baskı altında bile Harpp DDoS Mitigator, sağlık kurumlarının kritik sistem ve verilere erişimi sürdürmesini sağlar.
Entegre Güvenlik Duruşu: Harpp DDoS Mitigator, mevcut güvenlik çerçeveleriyle entegre olarak mevcut savunmalardan ödün vermeden genel güvenlik duruşunu geliştirir.
Stratejik Kontrol: Harpp DDoS Mitigator ile sağlık kurumları kendi güvenlikleri üzerinde kontrol sahibi olurlar ve ağlarının tüm yönlerinin hem DDoS hem de ikincil saldırılara karşı korunmasını sağlarlar


Çözüm


DDoS saldırıları gelişmeye devam ettikçe sağlık hizmeti sağlayıcılarının savunmaları da gelişmelidir. Harpp DDoS Mitigator proaktif ve güçlü bir savunma mekanizması sunarak sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak çalışabilmesini sağlar. Sağlık kurumları, Harpp DDoS Mitigator’ı seçerek kendilerini doğrudan DDoS saldırı tehdidine ve bunlara eşlik eden ikincil risklere karşı koruyabilirler.
Harpp DDoS Mitigator’ın kurumunuzu DDoS saldırılarına karşı nasıl koruyabileceği hakkında daha fazla bilgi için https://harppddos.com adresini ziyaret edin.

Referanslar


[1]- https://www.comparitech.com/blog/information-security/ddos-statistics-facts/#:~:text=Ransom%20DDoS%20attacks%20increased%20by,in%20the%20number%20of%20attacks
[2]- https://www.getastra.com/blog/security-audit/ddos-attack-statistics/#:~:text=According%20to%20Kaspersky%E2%80%99s%20quarterly%20report%2C,on%20Thursday
https://laptopjudge.com/ddos-attack-statistics#:~:text=the%20average%20DDoS%20attack%20utilized,Security%20Blog%20reported%20that
[4]- https://www.infosecurity-magazine.com/blogs/2022-ddos-yearinreview/#:~:text=Global%20DDoS%20attack%20trends%20in,stretched%20up%20to%203%20days
[5]- https://learn.g2.com/ddos-attack-statistics#:~:text=In%202020%2C%20a%20DDoS%20attack,Source%3A%20KrebsonSecurity
[6]- https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/02/21/2022-in-review-ddos-attack-trends-and-insights/#:~:text=In%202022%2C%20Microsoft%20mitigated%20an,Figure%201
[7]- https://news.lumen.com/2023-02-13-Lumen-research-reveals-latest-DDoS-stats,-trends,-predictions-and-costs
[8]- https://increditools.com/ddos-attack-statistics/#:~:text=The%20average%20size%20of%20the,between%20%2420%2C000%20to%20%2440%2C000%20hourly