Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY’22)

Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY) 2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya Gloria Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

3 Nisan saat 15:00’de Labris Networks CTO’su Oğuz YILMAZ’ın katılımı ile gerçekleşecek olan “TÜRKİYE’DE İNOVASYON KÜLTÜRÜ VE STRATEJİSİ” panelinin amacı, Türkiye’de inovasyona yönelik bir ekosistemin varlığını tartışırken bu ekosistemin kendi kültürünü oluşturması için yapılması gerekenleri saptamaktır.