5651 Sayılı Kanunda Değişiklik Tasarısı

4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen “5651 Yasası” olarak da bilinen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda 06.02.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile “Kayıt ve Bildirme” yükümlülüğü önemini daha da artırdı.

Açık veya kapalı alanlarda ücretli veya ücretsiz herhangi bir kişiye kablolu veya kablosuz internet sağlayan Oteller, Restoranlar, Alışveriş Merkezleri, Kafeler, Internet Kafeler, Üniversiteler, Kobi’ler, Fabrikalar vb. için kullanıcı hareketlerini saklama zorunluluğunu belirten yasa, yeni düzenlemeyle zorunluluğa uymayan işletmeler 100.000 liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

*Kanun Tasarısı

MADDE 25 – (1) Kurum tarafından, kamuya açık olarak bir Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurumca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurum tarafından, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Sicile kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Kişisel verileri hangi amaçla işleyeceğini,

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamaları,

ç) Verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen verileri,

e) Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhal Kuruma bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

Kanun tasarısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yasal yükümlülükleriniz ve trafik dinleme ihtiyaçlarınız için en iyi çözümlere  ürünler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.